Pogoji

Oddaja naročila in plačilo:

Naročilo odda kupec po pisni ponudbi s strani Podjetje REM Fertigungstechnik GmbH.

Po oddanem naročilu bo kupec prejel predračun v višini 50 odstotkov zneska naročila. Takoj po prejemu tega računa za plačilo avansa zapade v plačilo na TRR Podjetje zaradi. 

Preostanek zneska naročila zapade v plačilo v roku 14 dni po tem, ko je bilo blago dostavljeno in/ali sestavljeno in poslan končni račun.

Dostava, montaža:

Stranka bo obveščena o pričakovanih rokih proizvodnje, dobave in montaže ter o morebitnih spremembah obveščena. 

Stranka je odgovorna za potrebne konstrukcijske in električne zahteve za izvedbo namestitve.

Podrobnosti naročila, kot so barva, dizajn, konstrukcija itd., se med natančno izmero zabeležijo v glavi načrta in jih mora naročnik pisno potrditi.

Za izdelke z električnim pogonom je Podjetje samo poskusna vožnja. 

Električne priključke izvaja izključno pooblaščeno elektro podjetje na stroške naročnika.

Rahle gube na platnenih strehah in senčenje tekstila lahko nastanejo naravno in se zato ne štejejo za napako. Vzdolžni in prečni šivi so odvisni od zahteve Podjetje Rezervirano.

Montažna dela, ki niso vključena v naročilo ali od njega odstopajo (dodatna dela) ter težave pri montaži (npr. dovozna pot ipd.) se zaračunajo stranki po urni postavki.

pridržek lastninske pravice:

Blago oziroma končni izdelki in polizdelki ostanejo v lasti ponudnika do celotnega plačila Podjetje REM Fertigungstechnik GmbH.

Pravica do odstopa od pogodbe:

Zasebni kupci imajo pravico do odstopa od naročila v 14 dneh po oddaji pisnega naročila.

Garancija:

Za dobavljene in montirane izdelke dajemo garancijo v okviru veljavnih zakonskih določil.

Kraj pristojnosti

Pristojno sodišče je 9020 Celovec.

sl_SISlovenian